Misja: eksmisja. O demagogii w polityce lokalnych władz w Europie wobec Romów - Sciences Po Access content directly
Journal Articles Dialog (Pheniben) Year : 2013

Misja: eksmisja. O demagogii w polityce lokalnych władz w Europie wobec Romów

Abstract

G W całej Europie likwidowane są obozowiska i prowizoryczne miasteczka romskich imigrantów. G Dlaczego władza tak ochoczo ucieka się do eksmisji? G Dlaczego - zamiast rozwiązać problem - wybiera rozwiązanie siłowe!? Likwidacje obozowisk romskich, ustawiczne i cykliczne, gwałcą prawa i god- ność ludzką. Eksmitowanym nie daje się żadnej alternatywy, żadnych ofert mieszkaniowych. Akcje te nie dość, że zubażają politykę, redukując ją do poziomu demagogii, to jeszcze utrwalają stereotypy na temat Romów. Nie będę się tu koncentrował na kwestii naruszania praw człowieka. Skupię się natomiast na politycznych i kulturowych skutkach eksmisji, aby - w kon- kluzji - przytoczyć przykłady postępowania wobec Romów opartego na zrozumieniu i solidarności.
Fichier principal
Vignette du fichier
misja-eksmisja.pdf (222.99 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Explicit agreement for this submission

Dates and versions

hal-01053711 , version 1 (01-08-2014)

Identifiers

Cite

Tommaso Vitale. Misja: eksmisja. O demagogii w polityce lokalnych władz w Europie wobec Romów. Dialog (Pheniben), 2013, 10, pp.88-93. ⟨hal-01053711⟩
115 View
86 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More