The future landscape - Sciences Po Access content directly
Preprints, Working Papers, ... Year : 2008

The future landscape

Abstract

This working paper is a preliminary study of some central actors in the future landscape. It argues that the future landscape is a spectrum stretching from institutions claiming independent, objective expertise and scientific certainty about the future, to those focused on the social creation of knowledge through participation and public debate. We might call this a spectre encompassing radically different approaches to the knowability and governability of the future – hence a landscape that stretches from the knowable and governable future to the unknowable and ungovernable. These shifting dimensions in claims to scientific rationality and political control are discernible in definitions of future studies as an activity of knowledge production. What kind of study object is the future, what kind of knowledge can one produce, how, and with what claims to certainty and expertise?
Arbetsrapporten Framtidens landskap är en preliminär studie av hur framtiden idag studeras, organiseras och styrs, som en delstudie inom projektet Framtidens privatisering. I arbetsrapporten har ett antal institutioner och organisationer som ägnar sig åt att studera framtiden belysts. Avsikten var att undersöka definitioner av hur framtiden kan studeras och observeras, samt föreställningar om framtidens styrbarhet (knowability och governability). Anspråk på att veta något om framtiden samt att kunna styra denna kan sägas skapa ett slags spektrum, som sträcker sig över definitioner av framtiden som i grunden oförutsägbar och ostuderbar, till föreställningar om framtiden som något som kan observeras och förutsägas på vetenskaplig grund. Andra skiljelinjer i detta framtidens landskap är hur olika institutioner definierar framtidens avnämare, dvs. den medborgare, klient eller organisation som har nytta av att framtiden studeras, liksom det intresse, offentligt eller privat, som därmed anses gynnas.
Fichier principal
Vignette du fichier
andersson-2008-future-landscape.pdf (195.08 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Publisher files allowed on an open archive
Loading...

Dates and versions

hal-01361237 , version 1 (06-09-2016)

Identifiers

Cite

Jenny Andersson. The future landscape. 2008. ⟨hal-01361237⟩
121 View
294 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More