Devlet Olma Zanaatı - Sciences Po Access content directly
Books Year : 2016

Devlet Olma Zanaatı

Abstract

Tarih, siyaset bilimi, sosyoloji, antropoloji ve coğrafya alanlarında çalışan birçok ismi bir araya getiren bu çalışma, Osmanlı’nın son dönemlerinden günümüze Türkiye’de devlet erkinin pratikte nasıl kullanıldığını farklı açılardan inceliyor. (Résumé éditeur)
No file

Dates and versions

hal-01447607 , version 1 (27-01-2017)

Identifiers

Cite

Marc Aymes, Benjamin Gourisse, Elise Massicard (Dir.). Devlet Olma Zanaatı: Osmanlı’dan Bugüne Kamu İcraatı. Elise Massicard; Marc Aymes; Benjamin Gourisse. Iletisim, pp.400, 2016, 9789750521140. ⟨hal-01447607⟩
248 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More