Paradigmskifte Och institutionell förändringar det franska välfärdssystemet - Sciences Po Access content directly
Book Sections Year : 2009

Paradigmskifte Och institutionell förändringar det franska välfärdssystemet

Abstract

This item has no abstract
No file

Dates and versions

hal-02404934 , version 1 (11-12-2019)

Identifiers

Cite

Bruno Palier, Nathalie Morel. Paradigmskifte Och institutionell förändringar det franska välfärdssystemet. Peter Santesson-Wilsson; Gissur Erlingsson. Reform – förändringochtröghet I välfärdsstaterna, Norstedts förlag, pp.178 - 187, 2009, 9789113022765. ⟨hal-02404934⟩
12 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More