Lokaal bestuur in Frankrijk - Sciences Po Access content directly
Journal Articles Bestuurswetenschappen Year : 2003

Lokaal bestuur in Frankrijk

Abstract

Het Franse lokaal bestuur geniet thans meer autonomie (in termen van hulpbronnen, legitimiteit en expertise) dan voorheen. Het ontwikkelt zich binnen kaders gesteld door de nationale staat en de Europese Unie. Van groot belang zijn vormen van intergemeentelijke samenwerking op regionaal niveau. De auteurs behandelen de veranderende kaders van de Franse lokale politiek en de vernieuwingen die zich binnen deze kaders voltrekken.
No file

Dates and versions

hal-02420872 , version 1 (20-12-2019)

Identifiers

Cite

Olivier Borraz, Patrick Le Galès. Lokaal bestuur in Frankrijk: De intergemeentelijke revolutie en nieuwe gemeentelijke bestuursvormen. Bestuurswetenschappen, 2003, 2, pp.131 - 152. ⟨hal-02420872⟩
30 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More