Κατανοώντας τη νεοφιλελεύθερη γραφειοκρατία με τον Weber - Sciences Po Access content directly
Book Sections Year : 2020

Κατανοώντας τη νεοφιλελεύθερη γραφειοκρατία με τον Weber

Abstract

Comprendre la bureaucratie néolibérale avec Weber.
No file

Dates and versions

hal-02998799 , version 1 (10-11-2020)

Identifiers

Cite

Béatrice Hibou. Κατανοώντας τη νεοφιλελεύθερη γραφειοκρατία με τον Weber. Max Weber, 100 χρόνια μετά. Πολιτική, μεθοδολογία, ριζοσπαστική κριτική, Eurasia, pp.65 - 84, 2020, 9786185439217. ⟨hal-02998799⟩
45 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More