Střední Evropa je jako pták s očima vzadu - Sciences Po Access content directly
Books Year : 2018

Střední Evropa je jako pták s očima vzadu

Abstract

Pohled na české dějiny, politiku a především pečlivá analýza a sledování příčin a následků různých událostí počínaje vznikem Československa až po současné postoje k migraci a Evropské unii. Kniha je výběrem nejdůležitějších úvah, většina textů zde vychází česky poprvé, v plném znění jsou také nyní publikovány některé přednášky. Rupnik sleduje domácí poměry ve středoevropském i evropském kontextu s vnějším odstupem, ale zároveň s důkladnou znalostí vnitřních zvláštností, se zaujetím a porozuměním pro zemi, v níž se narodil a vyrůstal.V Česku i ve světě uznávaný analytik díky svému nadhledu provětrává některé zažité stereotypy a narativy a usazuje do patřičných souvislostí také řadu mýtů počínaje osudovými osmičkami v česko-slovenských dějinách, jimž je věnován úvod k této knize.
No file

Dates and versions

hal-03385280 , version 1 (19-10-2021)

Identifiers

Cite

Jacques Rupnik. Střední Evropa je jako pták s očima vzadu: O české minulosti a přítomnosti. Novela bohemica, pp.427, 2018, 9788087683903. ⟨hal-03385280⟩
21 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More