Apokalypsa v Islámu - Sciences Po Access content directly
Books Year : 2011

Apokalypsa v Islámu

Abstract

V této knize se Jean-Pierre Filiu zabývá pojetím apokalypsy v islámu a literaturou, jež se tomuto tématu věnuje. Autor zmiňuje nejen apokalyptické vize v Koránu a klasických pramenech muslimské tradice, ale také aktuální literární produkci, která aplikuje vizi konce věku na současný svět a která v ...více posledních letech vychází v hojném počtu. Čtenár má rovněž možnost dozvědět se o klíčových okamžicích z historie muslimských zemí, jež představy o konci světa ovlivnují a jsou s nimi pevně spjaté.

Keywords

No file

Dates and versions

hal-03393987 , version 1 (22-10-2021)

Identifiers

Cite

Jean-Pierre Filiu. Apokalypsa v Islámu. Volvox Globator, pp.307, 2011, 9788072078110. ⟨hal-03393987⟩
9 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More