Les fronteres de la Jihad - Sciences Po Access content directly
Books Year : 2008

Les fronteres de la Jihad

Abstract

L’assassinat del comandant Massud un 11 de setembre va segellar la transformació de l’Afganistan en el primer emirat terrorista de la història.Al-Qaida va buscar durant deu anys la manera d’ocupar un territori de manera permanent des d’on projectar la seva subversió terrorista. I, per això, nomaditza la Jihad d’una terra a una altra per tal de vampiritzar els combats nacionals que es produeixen a diferents territoris i recuperar-los per a la seva Jihad global. En la mesura en què se li disputa aquest monopoli, la guerra contra el terrorisme d’Al-Qaida té totes les possibilitats de ser guanyada.Per entendre aquest conflicte fonamental al cor de la Jihad, Jean-Pierre Filiu ens submergeix en les arrels històriques de l’islam i ens esbossa un fresc de les Jihads de resistència anticolonial. Ens descriu la matriu de les Jihads contemporànies a l’Afganistan, la importació de Jihads devastadores a Bòsnia, a Txetxènia o al Caixmir, que han imposat el seu jou a les poblacions locals.Comprendre els envits reals i les fronteres d’aquesta guerra de Jihads és l’ambició d’aquest llibre que es nodreix a les millors fonts.

Keywords

No file

Dates and versions

hal-03398429 , version 1 (22-10-2021)

Identifiers

Cite

Jean-Pierre Filiu. Les fronteres de la Jihad. Edicions de 1984, pp.316, 2008, De bat a bat, 9788492440054. ⟨hal-03398429⟩
17 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More