Demokratyczna, Tozsamosc, Polityczna - Sciences Po Access content directly
Books Year : 2008

Demokratyczna, Tozsamosc, Polityczna

Jerzego Holzera
  • Function : Author
Gesine Schwan
  • Function : Author
Marie-Claire Lavabre
  • Function : Author
  • PersonId : 1113721

Abstract

Czym jest i jak się tworzy „demokratyczna tożsamość polityczna”? Jakie czynniki ją kształtują po upadku dyktatorskich reżimów? Jakie są możliwe konsekwencje tego upadku dla rodzącej się demokracji, a jakie dla kolejnej dyktatury? Jak różnicują się postautorytarne społeczeństwa i tworzona w nich tożsamość polityczna w zależności od tego, czy są one zorganizowane pluralistycznie, czy hierarchicznie? Jaką rolę gra przy tym zmiana pokoleniowa? Głównym przedmiotem prezentowanych tu badań były mechanizmy i czynniki kształtowania się pamięci, ujmowanej jako podstawowy budulec tożsamości jednostkowych i zbiorowych. Omawiane zjawiska analizowano porównawczo, na podstawie badań przeprowadzonych w Niemczech, Polsce i Francji. Ta książka pozwala zrozumieć znaczenie dziedzictwa historycznego dla formowania tożsamości współczesnych społeczeństw europejskich.
No file

Dates and versions

hal-03417759 , version 1 (05-11-2021)

Identifiers

Cite

Jerzego Holzera, Gesine Schwan, Birgit Schwelling, Marie-Claire Lavabre. Demokratyczna, Tozsamosc, Polityczna: Niemcy, Polska, Francja. Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp.392, 2008. ⟨hal-03417759⟩

Collections

SCIENCESPO
14 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More