Κοινωνια, Ανεργια & Κοινωνικη Αναπαραγωγη - Sciences Po Access content directly
Book Sections Year : 2017

Κοινωνια, Ανεργια & Κοινωνικη Αναπαραγωγη

Domains

Sociology
No file

Dates and versions

hal-03567643 , version 1 (12-02-2022)

Identifiers

Cite

Didier Demazière. Κοινωνια, Ανεργια & Κοινωνικη Αναπαραγωγη. C. Karakioulaf; Manos Spyridakēs. Ανεργία & Κοινωνική Αναπαραγωγή, Editions Gutenberg, pp.109 - 138, 2017, 9789600118810. ⟨hal-03567643⟩
15 View
0 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More