Från Brandt och Kreisky till Blair och Brown. Den tredje vägens konstellationer och Sverigebilden - Sciences Po Access content directly
Journal Articles Arbetarhistoria Year : 2008

De Brandt et Kreisky à Blair et Brown – constellations de la troisieme voie et images de la Suède

Från Brandt och Kreisky till Blair och Brown. Den tredje vägens konstellationer och Sverigebilden

No file

Dates and versions

hal-03572438 , version 1 (14-02-2022)

Identifiers

Cite

Jenny Andersson. Från Brandt och Kreisky till Blair och Brown. Den tredje vägens konstellationer och Sverigebilden. Arbetarhistoria, 2008, 125, pp.21 - 28. ⟨hal-03572438⟩

Collections

SCIENCESPO CHSP
12 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More