Zwykła praca? Nadzorczynie SS na służbie w obozach koncentracyjnych - Sciences Po Access content directly
Journal Articles Zeszyty Majdanka Year : 2011

Zwykła praca? Nadzorczynie SS na służbie w obozach koncentracyjnych

Abstract

„Na początku października 1942 r. wyjechałam do Lublina”, wspominała Hermine Braunsteiner w 1973 r. podczas przesłuchania. „Pojechałyśmy koleją, było nas dziewięć nadzorczyń i jedna przełożona.” Ta pierwsza grupa 10 nadzorczyń 16 października 1942 r. przyjechała z obozu kobiecego Ravensbrück do obozu koncentracyjnego i zagłady na Majdanku. Od tego czasu aż do ewakuacji obozu w kwietniu 1944 r. zatrudniono łącznie 28 strażniczek. Nadzorczynie pełniące służbę na Majdanku między jesienią 1942 r. a wiosną 1944 r. nie przyszły na świat jako „ekspertki w sprawach terroru” 5 – sięgnęły po przemoc w dokładnie określonym momencie, w specyfi cznej przestrzeni społecznej i socjalnym kontekście

Domains

History
No file

Dates and versions

hal-03609405 , version 1 (15-03-2022)

Identifiers

Cite

Elissa Mailänder. Zwykła praca? Nadzorczynie SS na służbie w obozach koncentracyjnych. Zeszyty Majdanka, 2011, 25, pp.97 - 114. ⟨hal-03609405⟩
29 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More