Integratie van nieuwkomers in Brussel: een institutionele en politieke puzzel - Sciences Po Access content directly
Journal Articles Brussels Studies Year : 2016

Integratie van nieuwkomers in Brussel: een institutionele en politieke puzzel

Abstract

In België is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de belangrijkste toegangspoort voor internationale migranten. Zoals overal in Europa zijn migratie en vooral postmigratie, namelijk de integratie van de nieuwkomers in de gastsamenleving, zeer delicate kwesties. Binnen de Belgische federale Staat hebben de deelgebieden een verschillend integratiebeleid opgezet, dat onlangs ingrijpend gewijzigd werd, vooral in Brussel, waar de situatie interpellerend is. Er zijn immers verschillende instellingen (die met elkaar kunnen concurreren) bevoegd voor het integratiebeleid. Vandaag bestaan er op hetzelfde grondgebied twee inburgeringstrajecten: een Nederlandstalig en een Franstalig. Het artikel strekt ertoe die trajecten in detail te beschrijven binnen de uitermate complexe Brusselse institutionele context. Het is niet enkel de bedoeling om het institutionele labyrint waarin het inburgeringsbeleid wordt gevoerd, te bestuderen en te begrijpen, maar ook om de trajecten te vergelijken. Die institutionele puzzel heeft gevolgen voor de actoren, zowel voor de overheden als voor de migranten zelf.
Fichier principal
Vignette du fichier
brus105nl.pdf (599.25 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Publisher files allowed on an open archive

Dates and versions

hal-03393219 , version 1 (21-10-2021)

Identifiers

Cite

Catherine Xhardez. Integratie van nieuwkomers in Brussel: een institutionele en politieke puzzel. Brussels Studies, 2016, 105, pp.1 - 21. ⟨10.4000/brussels.1429⟩. ⟨hal-03393219⟩
20 View
39 Download

Altmetric

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More